propera exposició


L'oblit del joc Guillem Vidal 2 2.jpg
titoll´oblit.jpg


 L’oblit del joc

Les fotografies d’aquesta sèrie mostren espais de joc abandonats, són la metàfora de l’oblit d’unes capacitats que la nostra societat relega a una fase del desenvolupament dels individus, la infantesa. Al món adult, amb altres valors i interessos, el lúdic queda solament com a record.

Aquests espais de joc, infantils o adults, van des de cabanyes infantils efímeres fins a espais organitzats i construïts amb materials duradors. Inserits en plena naturalesa ara són envaïts per ella en el lent procés de la seva transformació en ruïnes.

Aquesta sèrie és una mirada a un microcosmos passat, un espai i un temps, la infància. En ella el joc, la creativitat i el gaudi eren possibles, d’ells només queda el rastre que subjau en aquestes fotografies. 

Les fotografies d’aquests espais de joc ara inhòspits i desolats volen aconseguir despertar els sons i la joia del joc ara inaudibles però latents, rescatar-los de la nostra memòria i fer-los presents com la banda sonora del que va ser.